Rabatt på Caparol Carat oljefärg!

Sommarpris på Carat!

CARAT oljefärg

Fuktsäker och självrengörande oljefärg för fasader och snickerier utomhus. Perfekt även för ytor där vatten och fukt kan bli stående, som tex räcken, staket och snickerier. Två strykningar med Carat ger ett komplett och fuktsskyddande målningssystem.

Den själrengörande effekten hos CARAT mattas inte av med tiden utan kan snarae förstärkas i takt med att färgen sakta bryts ned och de mineraliska partiklarna blir ytterligare frilagda.

Den smuts som trots allt får fäste på ytan sköljs lätt bort när ytan träffas av regn. Regnvattnet sprids ut över ytan och rinner mellan de mineraliska partiklarna och sköljer bort smutsen.

Carat självrengörande oljefärg kombinerar flera positiva egenskaper för både målaren och husägaren.

Extremt fukt- och väderskydd:Kombinationen av inträngande alkydolja och väderbeständig akrylat ger en färg som både skyddar träet mot inträngande fukt och samtidigt håller ytan snygg länge. Använd gärna Carat på Räcken och snickerier där vatten och snö kan bli liggande. Carat står emot fukten!

Effektivt målning

TWICE målningssystem innebär att du aldrig behöver måla mer än 2 strykningar, ens på omålat trä. Carat fungerar som både grund och täckfärg och du behöver inte grundmåla renskrapade ytor eller oroa dig för bristfälligt industrigrundmålade panelbrädor. 2 strykningar med Carat ger alltid ett komplett system!

Självrengörande

Caparol har utvecklat originaltekniken för självrengörande träfasadfärger. Tekniken används i CARAT självrengörande oljefärg sedan flera år och används på 10.000-tals villor i Sverige.