Trälasyr baserad på förnyelsebar olja från Oljedådra
Priser inkl. moms

Trälasyr baserad på förnyelsebart bindemedel

FÖRNYELSEBART TRÄSKYDD MED OLJA FRÅN OLJEDÅDRA

TRÄ BEHÖVER SKYDDAS MOT FUKT OCH UTTORKNING. HELST MED EN PRODUKT SOM ÄR BASERAD PÅ FÖRNYELSEBARA RÅVAROR

Ett exempel på hur Caparol utvecklar koncept för hållbara färgsystem är användning av växten oljedådra. Oljedådran används som råmaterial till alkydolja för Caparol Lasyr för träfasad och ger träet ett långt och bevarande skydd.

Produktionen och odlingen av oljedådra bidrar på flera sätt till hållbarhet. Växten odlas tillsammans med vanliga ärtor i odlingar som görs om till blandade odlingar med oljedådra och ärtor. Det innebär att ingen åkermark går förlorad för livsmedelsproduktion.

Att kombinera oljedådra och ärtor i samma odling är också positivt för miljön, då det stärker den biologiska mångfalden och skyddar ekosystemet. Oljedådrans gula blommor är en viktig näringskälla för bin, fjärilar och insekter. Genom plantering av Oljedådran mellan ärtplantorna minskas ogräset och därmed behovet av bekämpningsmedel. Dessutom fungera oljedådran som stöd för ärtplantorna och bidrar till bättre ärtskördar!

Oljedådra och ärtor samarbetar framgångsrikt och kombinationsodlingen av Oljedådra och ärtor möjliggör en högre avkastning från åkermarken och därmed bättre ekonomi för lantbrukaren. Båda växterna skördas samtidigt och separeras enkelt tack vare storleksskillnaden mellan ärtorna och oljedådrans frön. Fröna pressas och den fina oljan raffineras till önskad kvalitet och processas till en alkydolja med bra egenskaper för träskyddsprodukter. Det är innovativt, ekologiskt hållbart och ger hög kvalitet.

Att kombinera odling av ärtor och oljedådra har positiva effekter för såväl miljön som för djur och människor:

…bidrar till biologiska mångfald

…minskar användningen av bekämpningsmedel

…ger näring åt hotade insektsarter

Inga produkter matchar den valda filtreringen