Självrengörande fasadfärg för putsade fasader | Caparol färg
Priser inkl. moms

självrengörande färg för putsfasad

foto putshus vitt

LÄNGRE HÅLLBARHET, RENARE PUTSFASAD OCH KLARARE KULÖR

AmphiSilan NQG är en silikonhartsbaserad fasadfärg med unik självrengörande yta som låter fasaden se nymålad ut länge. AmphiSilan NQG är dessutom exceptionellt diffusionsöppen samtidigt som den hindrar vatten från att tränga in i fasaden. Det gör att fasaden håller sig torr, från såväl utifrån som inifrån kommande fukt.

AmphiSilan NQG går att måla på de allra flesta typer av mineraliska fasadmaterial och fasadfärger. Ett stort utbud av grund- och mellanstrykningsfärger gör det möjligt att nå ett snyggt och hållbart resultat på ytor av olika kvalitet. Färgen är lätt att måla och ger ett enhetligt snyggt utseende och finns i ett stort antal kulörer från ljust till riktigt mörkt.

Gå till produkterna

Unika egenskaper:

• Självrengörande yta

• Diffusionsöppen – släpper ut inifrån kommande fukt

• Släpper inte in utifrån kommande fukt – håller fasaden torr

• Finns i stort kulörutbud

AMPHISILAN NQG MÅLNINGSSYSTEM

AmphiSilan NQG Fasadfärg – AmphiSilan NQG Fasadfärg är en unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med teknologi från Caparol Clean Concept ger en vattenavvisande och självrengörande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra och rena fasader.

AmphiSilan Grundfärg – Specialgrund som ger god vidhäftning mot släta och hårda underlag före vidare behandling med AmphiSilan NQG Fasadfärg eller AmphiSilan Compact. Lämplig på ytor som tidigare målats, infärgade cementfiberskivor mm.

AmphiSilan Djupgrund LF – Hydrofoberande grundbehandling för kritande och starkt sugande underlag för att få en jämnt sugande yta före fortsatt behandling med andra AmphiSilan-produkter.

AmphiSilan Compact – utjämnande vattenavvisande. Används som utjämnande och spricköverbyggande behandling före slutmålning med AmphiSilan NQG Fasadfärg.

Måla med pensel, rulle eller spruta. AmphiSilan NQG Fasadfärg ingår i Nespri-TEC färgsystem för dammfri sprutmålning.