Tidigare målad sliten panel med flagnade/renskrapade ytor