Självrengörande målarfärg för träfasad - CARAT oljefärg | Caparol färg
Priser inkl. moms

Måla träfasaden med CARAT oljefärg

action målad liggande

Så gör du - Måla träfasad med CARAT oljefärg

Måla om en tidigare målad träfasad

Carat är en självrengörande oljefärg som går att måla på de flesta tidigare färger utom falu rödfärg och liknande. Är du osäker så kan personalen i färgbutiken hjälpa dig.

Innan du börjar måla

1. Börja alltid med att täcka in buskar, rabatter, fönster och ytor nära träpanelen som du inte vill få färg på.

2. Tvätta fasaden noga med en fasadtvätt som tar bort smuts och fett och samtidigt mattar ned underlaget så att du får bra fäste för den nya färgen. Om du drabbats av alger och mögel på fasaden ska du dessutom behandla med medel som desinficerar underlaget. Använd skyddsglasögon och gummihandskar när du tvättar.

3. Skrapa bort eventuell lös färg och slipa bort eventuellt gråträ ned till friskt virke.

4. Täta sprickor i fasaden med akrylatfog.

5. Följ rekommendationer om grundmålning och torktider på den målarfärg du valt. Tänk på att färgskiktets tjocklek har stor betydelse för hur länge ditt hus är skyddat. Måla alltid två skikt för ett jämnt och varaktigt resultat.

Måla ny träfasad

Ny träpanel ska täckas med målarfärg så fort som möjligt. Solens UV strålar bryter på ett par veckor ned de yttersta fibrerna så att färgen får sämre fäste. Det bästa är om du målar virket en gång innan du sätter upp det. Skydda fönster, buskar, plattor och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

1. Följ rekommendationer om färgåtgåmng och torktider på den målarfärg du valt. Behandla med Grundolja på ändträ, skarvar, vid sprickor runt spikar och på andra utsatta ytor.

2. Följ rekommendationer om grundmålning och torktider på den målarfärg du valt. Tänk på att färgskiktets tjocklek har stor betydelse för hur länge ditt hus är skyddat. Två skikt räcker alltid, även på omålat trä.