Självrengörande målarfärg för träfasader | Caparol färg
Priser inkl. moms

Självrengörande träfasadfärg för ljusa fasader

Självrengörande träfasadfärg med beprövad originalteknik

Med bevisad smutsavvisande funktion som håller vita och ljusa fasader rena och fräscha länge. Den självrengörande effekten finns nu både i Carat oljefärg och i INTACT akrylatfärg.

Caparol utvecklade originaltekniken för självrengörande träfasadfärger för ca 10 år sedan. Tekniken användes först i CARAT självrengörande oljefärg, som sedan lanseringen använts på 10.000-tals villor i Sverige. Originalteknologin från Carat har utvecklats och förfinats under åren och den bevisat självrengörande effekten finns nu i flera av Caparols färger för träfasadmålning. Alla Caparols produkter med självrengörande egenskaper bidrar till att hålla vita och ljusa fasader fräscha och rena under lång tid. 

Originalet för självrengörande och effektiv fasadmålning

-       Hej, funderar du på att måla ditt trähus vitt?

-       Ja, jag tror verkligen det skulle bli fint. Men titta på grannens hus – på bara några år har det blivit grått av sot och smuts.

-       Vita trähus är verkligen klassiskt vackra. Men smuts och sot som hamnar på fasaden med regn och vind kan fastna och snabbt dämpa den vita lystern. Lösningen är att måla med CARAT Självrengörande oljefärg. Den är originalet bland självrengörande färger och kommer att hålla din fasad ren och fin. Det har gjort att den används på 10.000-tals hus sedan många år.

Carat självrengörande oljefärg kombinerar flera positiva egenskaper för både målaren och husägaren.

Extremt fukt- och väderskydd:Kombinationen av inträngande alkydolja och väderbeständig akrylat ger en färg som både skyddar träet mot inträngande fukt och samtidigt håller ytan snygg länge. Använd gärna Carat på Räcken och snickerier där vatten och snö kan bli liggande. Carat står emot fukten!

Effektivt målning

TWICE målningssystem innebär att du aldrig behöver måla mer än 2 strykningar, ens på omålat trä. Carat fungerar som både grund och täckfärg och du behöver inte grundmåla renskrapade ytor eller oroa dig för bristfälligt industrigrundmålade panelbrädor. 2 strykningar med Carat ger alltid ett komplett system!

Självrengörande

Caparol har utvecklat originaltekniken för självrengörande träfasadfärger. Tekniken används i CARAT självrengörande oljefärg sedan flera år och används på 10.000-tals villor i Sverige.

INTACT Total

självrengörande akrylatfärg baserad på senaste generationen bindemedel och med självrengörande yta som håller vita fasader fräscha länge. Intact Total kan målas direkt på tidigare akrylat- eller alkydoljefärgsmålade fasader. På nytt trä eller på slitna fasader med renskrapade ytor målkas Intact Total i system med Intact Primer.

CARAT oljefärg

Fuktsäker och självrengörande oljefärg för fasader och snickerier utomhus. Perfekt även för ytor där vatten och fukt kan bli stående, som tex räcken, staket och snickerier. Två strykningar med Carat ger ett komplett och fuktsskyddande målningssystem.

Den själrengörande effekten hos CARAT mattas inte av med tiden utan kan snarae förstärkas i takt med att färgen sakta bryts ned och de mineraliska partiklarna blir ytterligare frilagda.

Den smuts som trots allt får fäste på ytan sköljs lätt bort när ytan träffas av regn. Regnvattnet sprids ut över ytan och rinner mellan de mineraliska partiklarna och sköljer bort smutsen.

Så fungerar Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärger!

Tekniken är rent fysikalisk och baseras på att färgen har ett innehåll av mikroskopiskt små mineraliska partiklar. Dessa partiklar samlas i ett tätt skikt på ytan när färgen torkar och bildar en yta som smuts och sot har svårt att fastna på. Den självrengörande effekten är alltså till största del fysikalisk och uppnås genom att färgen har en mineraliskt hård yta. Till skillnad från vanlig fasadfärg som i olika hög grad är termoplastisk och därför kan utgöra en yta som smuts och sot lätt kan fastna på.  

Vid regnväder bildar vattnet en tunn yta som rinner mellan de mineraliska partiklarna och sköljer på så vis bort den smuts som lyckats få fäste. Det tunna vattenskiktet väter och rensar hela fasaden och torkar snabbt upp när regnet upphört. Snabb torktid är en viktig faktor för att minimera risken för påväxt av alger och mögel.