Miljö, hälsa och hållbarhet.
Priser inkl. moms

Miljö, hälsa och hållbarhet

Hur arbetar Caparol med miljö, hälsa och hållbarhet?

Caparol arbetar långsiktigt med produktutveckling. Varje produkt lämnar ett ekologiskt fotavtryck under produktion, användning och när de blir avfall. Hur tydligt fotavtrycket blir beror på flera faktorer: utvinningsmetod och ursprung av råmaterial, materialets egenskaper, produktionsförhållande, livslängd, transporter och återvinningsmöjlogheter. För att verkligen kunna minska miljöbelastningen från verksamheten i stort krävs det ett tydligt fokus på hållbarhet. DAW tar en ledande position inom hållbara lösningar. Våra produkter baseras så långt det är möjligt på naturliga råvaror och hållbara alternativ till fossila råvaror. Produkter utvecklas med tanke på lång livslängd och produktionsprocessen är optimerad för att minimera emissioner och utsläpp. Såväl produktens egenskaper som produktionsmetoder testas och utvärderas noga innan.

Exempel på produkter som vi är extra stolta över:

LASYR – fossilfri trälasyr med positiva miljöegenskaper.
Caparols trälasyr LASYR är baserad på olja från oljeväxten oljedådra. Utvecklingen av konceptet har skett i samverkan med bland annat lokala jordbruksuniversitet och resultatet uppmärksammades 2018 med utmärkelsen GreenTec Award 2018 för utveckling av träskyddsfärger baserade på olja från Oljedådra.

IndekoGeo – fossilfri tak- och väggfärg.
Den förnybara råvaran består av avfall från skogsindustrin och leder till minskade användningen av jordens resurser. IndekoGeo är därmed den första moderna vägg- & takfärgen som utvecklats för att aktivt bidra till ett minskat ”carbon footprint”. Övergången till förnybara råvaror är nödvändig för en hållbar utveckling. Samarbetet med BASF kommer att leda till att fler av Caparols produkter baseras på förnybara bindemedel över tid.

Capafree - Konserveringsmedelsfri vägg- och takfärg.
Capafree väggfärg och takfärg tillverkas helt utan tillsatser av konserveringsmedel. Färgerna hålls fria från bakterieangrepp genom ny teknik som skapar en färg där bakterier inte trivs. Det innebär en bättre arbetsmiljö för såväl målare som andra yrkeskategorier på byggarbetsplatsen och gör det möjligt för målare som drabbats av kontaktallergi, eller annan överkänslighet mot konserveringsmedel, att fortsätta måla