Färg gjord på skogsavfall | Caparol Färg
Priser inkl. moms

Färg gjord på skogsavfall!

Väggfärg gjord på framtidens råvaror! 

IndekoGeo är en helmatt vägg- och takfärg som till stora delar är baserad på obrukbart biobaserat avfall från skogsnäringen. Det biobaserade avfallet komposteras och processas. Ur den biologiska massan kan man utvinna etanol, som blir råvara vid produktion av modernt och förnyelsebart bindemedel till färg för målning av tak- och väggar inne!

Metoden är utvecklad av BASF i samarbete med Caparol och gör att vi kan erbjuda våra kunder IndekoGeo, en helmatt inomhusfärg med alla de egenskaper man förväntar sig av en kvalitetsfärg, men som i väsentligt lägre grad tär på jordens ändliga råvaruresurser.

Den biobaserade råvara som används vid framställningen av bindemedlet är helt baserad på avfall från skogsindustri och hushållsavfall. Ingen jord som kan användas för livsmedelsproduktion tas i anspråk.

Utvecklingen av bindemedlet till produkten har skett i samarbete med BASF och är ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

IndekoGeo ger en helt matt och vacker yta och är lämplig att använda på tak och väggar i alla torra rum inomhus. IndekoGeo finns i 100-tals kulörer och går att köpa där Caparols produkter säljs (hitta butik) och i webbshopen