Färg gjord på förnybara råvaror | Caparol Färg
Priser inkl. moms

Färg gjord på förnybara råvaror

Förnybar färg utan kompromisser

Vårt fokus ligger hela tiden på att skapa tydlig kundnytta med våra ansträngningar. Vi vill, med våra produkter och tjänster, bidra till ökat värde i våra kunders verksamhet. Att ständigt tänka nytt, utveckla och bidra med smarta lösningar för förbättrad hälsa, design, effektivitet och hållbarhet är kärnan i vårt utvecklingsarbete.

Caparol har på koncernnivå bedrivit ett omfattande strategiskt arbete för hållbarhet i mer än 10 år. Under denna period har både Caparol och samhällets inställning till hållbarhet utvecklats avsevärt. Under perioden har vi utvecklat ett antal produkter som baserats på alternativa råvaror. Färgerna som används idag för professionell målning, såväl inomhus som utomhus, är i väldigt stor omfattning akrylat eller liknande latexprodukter. Tekniskt är färgerna väl anpassade till de krav som såväl målaren som husägaren ställer men problemet med dessa färger är att de baseras på råvaror med fossilt ursprung och är därmed beroende av olja eller naturgas. Förutom att olja och naturgas är ändliga resurser så bidrar användningen av dem till koldioxidutsläpp och negativ miljöpåverkan.

På sikt måste färgindustrin hitta andra sätt att producera färg, vilket också kan komma att innebära att färgerna som erbjuds kommer att ha delvis andra egenskaper och kräva andra appliceringstekniker än vad vi är vana vid idag.

Vi har provat flera olika möjliga tekniker för att producera färg med förnybara råvaror, som också leder till mindre klimatpåverkan. Vi kan idag erbjuda färdiga produkter baserade på olika förnybara råvarukällor såsom avfall från biomassa eller sköljvatten från chipsindustrin, men även ett antal konserveringsmedelsfria färger. Färger som faktiskt håller längre än de som innehåller konserveringsmedel vilket leder till mindre svinn. Bra för både miljö och hälsa!

Väggfärgen som inte lämnar några spår 

I väggfärgen IndekoGeo används förnybar biomassa för att skapa ett bindemedel som helt kan ersätta det traditionella bindemedlet. Resultatet är en helmatt väggfärg med extremt hög täckkraft, som blir fin på vilken vägg som helst.

Normalt sett när man tillverkar bindemedel till väggfärg används fossila källor som råvara, det vill säga olja eller naturgas. I det här fallet används istället obrukbart biobaserat avfall. Resultatet är ett akrylatbindemedel, så om du tittar på innehållet i en färdig burk ser du ingen skillnad. Det man gör är att man jäser kompost eller avfall och tar vara på produkterna som uppstår. Det är en väldigt lång kemisk process som krävs för att ta fram akrylatet.

Ett första test i koncernens viktigaste produkt…
– Indeko är den viktigaste inomhusfärgen på den tyska och centraleuropeiska proffsmarknaden.

När beslutet togs att satsa på förnybart bindemedel valde man att göra det i en av koncernens viktigaste och känsligaste produkter, flaggskeppet Indeko. Den förnybara IndekoGeo utvecklades för att bli en exakt kopia av originalet i alla egenskaper. Mottagandet blev bästa möjliga, ingen kunde märka skillnad på originalet Indeko och den förnybara varianten IndekoGeo.

…och nu är det dags att ta hela klivet!
Inför säsongen 2022 togs testprodukten IndekoGeo bort och istället kom hela volymen av Indeko att tillverkas med 100% förnybart bindemedel. Vi går hela vägen och erbjuder därmed, som första stora färgproducent i Europa, en volymprodukt helt baserad på förnybart bindemedel.

I nära samarbete med BASF har vi utvecklat en modern, helmatt vägg och takfärg. Trots att färgen är baserad på akrylat är bindemedlet 100% fossilfritt. Vid framställningen av akrylatbindemedlet har man ersatt den traditionella fossila råvaran med biobaserat avfall. Detta komposteras och processas och kan helt ersätta oljan som råvara. Med den här tekniken går det att tillverka akrylatfärger med förnybara råvaror. 

IndekoGeo ger en helt matt och vacker yta och är lämplig att använda på tak och väggar i alla torra rum inomhus. IndekoGeo finns i 100-tals kulörer och går att köpa där Caparols produkter säljs (hitta butik) och i webbshopen

Takfärgen med rötter i potatislandet

När man producerar chips och pommes frites sköljs potatisen när den skalas och skivas. Sköljvattnet innehåller stärkelse. Stärkelse har varit känt i århundraden som bindemedel, till exempel för lim eller som klister, men skulle också kunna användas till tex färgproduktion. Problemet är att bara stärkelsebaserade produkter hittills ofta blir spröda och ömtåliga.

Möjligheten att kunna ta vara på och göra en bra färg av restavfall från chipsindustrin såg vi som en oemotståndlig utmaning. Arbetet med att modifiera potatisstärkelsen så att den kan användas som ett användbart bindemedel för inomhusfärger påbörjades.

Vi utvecklade en metod, som vi faktiskt är ensamma om att ha lyckats med! Resultatet blev inomhusfärgen PlantaGeo, som lämpar sig för målning av väggar och tak inomhus.

PlantaGeo är en fossilfri tak- och väggfärg gjord på potatisstärkelse utvunnet ur sköljvattnet. Sköljvattnet som tidigare var en avfallsprodukt används istället till nya produkter. Att kunna producera användbara produkter, på sådant som tidigare ansågs vara avfall, är naturligtvis optimalt och eftersom det är från sköljvattnet konkurrerar inte färgtillverkningen med livsmedelsproduktionen.