Självrengörande målarfärg för träfasader - INTACT Bright | Caparol färg

Självrengörande träfasadfärg för ljusa fasader

Självrengörande träfasadfärg med beprövad originalteknik

- med bevisad smutsavvisande funktion som håller vita och ljusa fasader rena och fräscha länge. Den självrengörande effekten finns nu både i Carat oljefärg och i INTACT Bright akrylatfärg

Caparol utvecklade redan 2010 marknadens första träfasadfärg med självrengörande egenskaper - CARAT oljefärg. Originalteknologin från Carat har utvecklats och förfinats under åren och den bevisat självrengörande effekten finns nu i flera av Caparols färger för träfasadmålning. Alla Caparols produkter med självrengörande egenskaper bidrar till att hålla vita och ljusa fasader fräscha och rena under lång tid. Välj mellan:

INTACT Bright

självrengörande akrylatfärg baserad på senaste generationen bindemedel och med självrengörande yta som håller vita fasader fräscha länge. Intact Bright kan målas direkt på tidigare akrylat- eller alkydoljefärgsmålade fasader. På nytt trä eller på slitna fasader med renskrapade ytor målkas Intact Bright i system med Intact Primer.

CARAT oljefärg

Fuktsäker och självrengörande oljefärg för fasader och snickerier utomhus. Perfekt även för ytor där vatten och fukt kan bli stående, som tex räcken, staket och snickerier. 2 strykningar med Carat ger ett komplett och fuktsskyddande målningssystem.

Så fungerar Caparols originalteknik för självrengörande fasadfärger!

INTACT Bright och CARAT oljefärg innehåller små mineraliska partiklar som samlar sig på färgens yta när den torkar. Partiklarna ligger tätt och bildar en smutsfrånstötande yta, samtidigt som de tillåter färgen att röra sig med temperaturförändringar utan att spricka. 

Den mineraliskt hårda ytan är svår för smuts, sot och andra föroreningar att få fäste på. 

Vid regnväder bildar vattnet en tunn yta som rinner mellan de mineraliska partiklarna och sköljer på så vis bort den smuts som lyckats får fäste. Det tunna vattenskiktet väter och rensar hela fasaden och torkar snabbt upp när regnet upphört. Snabb torktid är en viktig faktor för att minimera risken för påväxt av alger och mögel.